Stay Be-Loved

Dagelijks zien we hoe effectief het is om te werken met fysieke oefeningen. We zijn dankbaar dat we onze jarenlange ervaringen hebben kunnen verwerken in deze psycho-fysieke training.

In vier lessen kunnen de jongeren stil staan bij een aantal belangrijke thema’s rondom seksualiteit. Thema’s als: grenzen, dwang, macht, ongelijkheid in relaties en lichamelijkheid.

Juist de combinatie van de lichaamsgerichte benadering en psychologische inzichten maakt de training relevant voor jongeren. Het wordt concreet. Ze kunnen er iets mee!

Werken rondom seksuele weerbaarheid is iets anders dan het geven van een gymles. Het gaat vaak om gevoelige thema’s waarbij niet elke jongere zich even comfortabel zal voelen. Wat meespeelt is dat het om heel persoonlijke dingen kan gaan. Lang niet elke jongere zal er makkelijk over praten.

Deze module is specifiek gericht op de thema’s Weerbaarheid en Seksualiteit. Dit handboek stelt je in staat om met leerlingen concreet aan de slag te gaan. De leerlingen ervaren wat je bedoelt met grenzen, macht en dwang. Er wordt gewerkt met fysieke oefeningen en er wordt een sterke basis gecreëerd. De jongeren worden uitgedaagd een mening te vormen over bepaalde aspecten van seksualiteit en zullen
een ontwikkeling doormaken in hun identiteit.

De lessen bevorderen het onderlinge begrip en het inlevingsvermogen. Beide zijn belangrijke voorwaarden bij het respectvol om kunnen
gaan met elkaar.