Doel

Uit eigen ervaring weten we hoe belangrijk seksuele vorming is. Vanuit onze deskundigheid op het gebied van seksualiteit, mensenhandel en behandeling. Bijna tien jaar geleden maakten we vanuit die expertise de koppeling naar het onderwijs. Voorkomen is beter dan genezen.

Samen met jongeren zoeken we naar welke waarden zij belangrijk vinden als het gaat over seksualiteit. Zíj zijn onze belangrijkste expertgroep.

in 2020 vierden we ons tienjarig bestaan! Er zijn grote stappen gemaakt in digitalisering en professionalisering. Maar ons hoofddoel is onveranderd: scholen kunnen zélf aan de slag met seksuele vorming. Ze zijn niet afhankelijk van externe partijen. Niet compenseren maar activeren. Ervaring leert dat er pas dan écht iets veranderd.