Verklaring

5 april 2023

Verklaring WiSEducatie n.a.v. publicatie artikel Pointer 4 april 2023

WisEdcatie heeft geprobeerd zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die door Pointer zijn gesteld over de leermiddelen rondom Seksuele Vorming. We vinden het belangrijk om op dit sterk gepolariseerde thema zorgvuldig, professioneel en transparant te communiceren, en daar hoort voor ons dialoog en elkaar proberen te begrijpen bij. Oud, niet in gebruik zijnde, en daarmee niet relevant materiaal wordt opgevoerd in het artikel, waarop dhr Leusink reageert en waarbij verkeerde  suggesties en aannames worden gedaan over het huidige materiaal. Deze werkwijze kunnen we niet plaatsen in het belang van doen naar onderzoek naar de huidige staat van seksuele vorming binnen het orthodox-christelijk onderwijs.

De handleiding waarnaar wordt verwezen is zoals gezegd gedateerd en niet in gebruik. De huidige beschrijving is voldoende genuanceerd, onderbouwd en laat alle ruimte over voor overeenkomsten en verschillen.

In het artikel wordt verwezen naar pag 43 uit de achtergrondinformatie in de docentenhandleiding van module 1 (geen lesmateriaal voor leerlingen). Het lijkt met name te gaan over de eerste alinea, dit is een citaat uit het boek van Martine Delfos: de schoonheid van het verschil. In de tweede alinea geven we duiding aan de eerste alinea. Een eenvoudig antwoord is er niet te geven zo staat namelijk in regel 3 van deze alinea. Het voorbeeld met de dartbord staat in de laatste alinea. Als we dit goed bekijken vanuit ons eigen perspectief dan kunnen we ons voorstellen dat dit misschien niet de meest handige vergelijking is. Het kan namelijk bij mensen de suggestie wekken dat de vrouw hiermee wordt geobjectiveerd. We zullen op dit punt in de komende update van september de nodige aanpassingen doen.

In een uitgebreide methode, waarin 16 lessen worden uitgewerkt in totaal bijna 400 pagina’s is de wijze waarop er voor dit artikel gebruik gemaakt wordt van oud, niet meer in gebruik zijnde materiaal een vorm van stemmingmakerij wat polariserend werkt op een gebied waar zorgvuldig communiceren van ons professionals wordt gevraagd ten behoeve van de seksuele vorming van leerlingen. In de leerlijn seksuele vorming wordt, verspreid over vier leerjaren, veelvuldig aandacht besteed aan het formuleren van wensen rondom seksualiteit, partnerkeuze en relaties.

Leerlingen leren deze wensen en grenzen te formuleren en oefenen in het communiceren daarover. We weten dat dit het eigen seksuele welzijn en het vormen van relaties ten goede komt. Daarin is uitdrukkelijk juist aandacht voor genderstereotyperingen en wordt dit op verschillende wijze verwerkt in de leerlijn. We proberen zorgvuldig en op structurele wijze vorm te geven aan seksuele vorming en hebben niet de intentie om niet wetenschappelijke uitspraken te doen in onze leerlijnen. Mocht blijken dat dit toch het geval is, dan zullen we daar zorgvuldig naar kijken. Deze leerlijn is theoretisch goed onderbouwd en erkend door het RIVM (2019).